środa, 31 sierpnia 2011

Rynek talentów

Globalne badania dotyczące poszukiwanych na świecie pracowników, po raz kolejny wkazują na kluczową rolę szkoleń w firmach. W kolejnym artykule poświęconym światowym trendom biznesowym, które silnie oddziałują na rynek nowoczesnych szkoleń – w tym także kursów e-learningowych, prezentujemy streszczenie wniosków z raportu "The Global Talent Index Report: The Outlook to 2015".
Ogólnoświatowy test objął swoim zasięgiem 450 przedstawicieli wyższej kadry menedżerskiej. Global Talent Index to badanie, które zwraca uwagę na zbiór czynników przypisanych do danego kraju takich jak: tendencje demograficzne, system obowiązkowej edukacji szkolnej i poziom wiedzy akademickiej, jakość i dostępność siły roboczej oraz sprzyjaniu środowiska kulturowego i ekonomicznego do kreowania talentów.
Wnioski, nasuwające się po lekturze raportu na pewno zainteresują przedsiębiorców oraz osoby, zarządzające w firmie, ponieważ stanowią one cenną prognozę na przyszłość. Po raz kolejny możemy się przekonać, że o sukcesach firm stanowią kreatywni paracownicy, którzy chcą się uczyć. To właśnie na tym założeniu elearningpolska.pl buduje swoje kursy e-learningowe.

Patrzymy na zestawienie wyników badania, z których jasno wynika następująca sytuacja:
• Polska w połowie listy na 29-tym miejscu z 60-ciu możliwych (Japonia niedaleko przed nami – 27 miejsce, równie blisko Chiny - 33 miejsce).
• Niedościgniony numer 1, to Stany Zjednoczone.
• Kraje skandynawskie w ścisłej czołówce, zaraz za USA.
• Ogólna trzecia pozycja, to kraje rozwinięte – w większości europejskie.
• Następna w kolejności grupa, to kraje nieznacznie mniej rozwinięte – w tej grupie znajduje się także Polska, jednak raport pokazuje także tendencję zwyżkową.
• Na końcu listy kraje rozwijające się.

Poniżej krótkie podsumowanie w postaci wniosków, jakie nasuwają się po lekturze raportu:
• W ujęciu ogólnym specjaliści, którzy na co dzień zajmują się rekrutacją są optymistycznie nastawieni do swoich możlwiości pozykiwania dla firm talentów.
• Budowanie potencjału ekonomicznego firmy w oparciu o talenty, to sztuka zarządzania, którą najlepiej opanowały Stany Zjednoczone. Pomiędzy USA, a kolejnymi Państwami na liście wyników jest obecnie przepaść. Czynniki, dzięki którym zdobyli pozycję lidera, to: najlepszy system szkolenia akademickiego oraz metody pozyskiwania i wychwytywania talentów na rynku pracy.
• Siła krajów skandynawskich, wynikająca z kultury pracy oraz stawnia na jakość również zwraca uwagę, zwłaszcza przy zagrożeniach demograficznych.
• Najważniejszy wniosek, dotyczący szkoleń jest taki, że zwiększa się trend do samodzielnego kształtowania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności wśród pracowników.
• Kreatywność pracownika, który potrafi dobrze radzić sobie w zmiennym środowisku biznesu, to najrzadziej występującą, ale zarazem najbardziej pożądana i ceniona cecha nowozatrudnionej osoby. Zatem na całym świecie specjaliści od rekrutacji szukają osób: odpornych na stres, które łatwo się adaptują, odznaczają się wszechstronnością oraz elastycznością intelektualną.

Wszystkich, których zaintersowało zagadnienie globalnego rynku talentów, odsyłam do oryginalnego raportu: http://www.businessresearch.eiu.com/sites/businessresearch.eiu.com/files/downloads/GTI%20FINAL%20REPORT%205.4.11.pdf . Znajdziecie w nim dokładny opis czynników, które mają wpływ na kreowanie talentów, a także szczegółową punktację wszystkich państw według przyjętych w badaniu kryteriów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz