czwartek, 30 czerwca 2011

Czy szkolenia e-learningowe są efektywne dla firm?

Wielu właścicieli firm i menedżerów, którzy do tej pory nie mieli okazji korzystać ze szkoleń w formie e-learningu ma pewne obawy czy też wątpliwości dotyczące efektywności. Takie pytania są oczywiste, ponieważ inwestując w cokolwiek określoną kwotę pieniędzy oczekujemy, że poniesione koszty zwrócą się nam z zyskiem. Punktem odniesienia w stosunku do szkoleń e-learningowych, są dobrze znane i praktykowane od lat przez przedsiębiorstwa szkolenia stacjonarne.
Odpowiedź na takie pytanie nie jest prosta. e-Learning może dotyczyć szkoleń tzw. twardych np. „Symfonia Finanse”, który demonstruje obługę kokretnego programu księgowego i skupia się na policzalnych, mierzalnych umiejętnosciach, które łatwo mogą być zweryfikowane poprzez ćwieczenia i test końcowy. Szkolenia nazywane miękkimi, to druga popularna grupa e-szkoleń, której zadaniem jest kreować nowe postawy, uczyć apsektów związanych z zarządzeniem i organizacją. Przykładem szkoleń tego typu jest kurs e-learningowy „Lean Manufacturing” czy też „Teoria Ograniczeń”. Każde e-szkolenie ma swoją własną specyfikę i wymagania, dlatego rezultaty są trudne do przewidzenia.
Z pomocą przychodzi nam ciekawy dokument z rynku amerykańskiego pod tytułem: „The Real ROI of Leadership Development: Comparing Classroom vs. Online vs Blended Delivery„, w którym znajdziemy zestawienie badań efektywności trzech rodzajów szkoleń: szkoleń e-learningowych, tradycyjnych szkoleń stacjonarnych, szkoleń blended-learningowych - w których e-learning jest dopełnieniem lub rozszerzeniem kursu stacjonarnego.
Grupa badanych liczyła 2000 osób. Uczestnicy mieli prawo wyboru grupy, dlatego rozkład był nierównomierny . Z kursu e-learningowego skorzystało 105 osób, a przedmiotem szkolenia było przywództwo czyli szkolenie miękkie. Do oceny pomiaru efektywności wykorzystano model Jacka Philipsa, w którym zbadano: ocenę satysfakcji uczestnika na podstawie ankiety i ocenę przyrostu wiedzy za pomocą testu przed i po. Ocenę zmiany wiedzy, umiejętności lub postaw, zmierzono z pomocą otoczenia osoby szkolonej, a ocenę efektywności biznesowej szkolenia przy użyciu parametrów finansowych organizacji. Badano też parametr zwrotu z inwestycji.
Wnioski badania były następujące. Na etapie ankiety, która dla przypomnienia badała ocenę satysfakcji uczestnika oraz testu ilustrującego ogólny przyrost wiedzy po szkoleniu, wyniki były wyrównane. Wszystkie trzy grupy uzyskały podobny poziom z bardzo niewielkimi odchyleniami. Największą zmianę zachowania wśród badanych odnotowano w grupie blended-learningowej – 51%, na drugim miejscu znalazły się szkolenia stacjinarne z wynikiem 42% i grupa e-learningowa 32%. Czwarte badanie, efektywności finansowej przyniosło podobny do powyższego wynik.
Jednak piąty ostatni parametr dotyczący zwrotu z inwestycji, to rewolucja. Tutaj zestawiono koszt szkolenia na osobę w każdej z grup i odniesiono go do zysków firmy kilka miesięcy po skończonym szkoleniu. Na prowadzenie wysunęła się grupa e-learningowa z wynikiem 972% zwrotu z inwestycji i ogólnym wzrostem 10% , grupa szkoleń stacjonarnych uzyskała wskaźnik 923% zwrotu przy ogólnym wzroście dochodów przedsiębiorstwa na poziomie jedynie 5%. Blended-learning również wygenerował bardzo korzystaną stopę zwrotu – 1599%, jednak ogólny wzrost na poziomie 12% jest bardzo podobny do grupy e-learningowej, przy której koszt na osobę jest znacznie niższy.
Zachęcamy do zapoznania się z oryginalnym dokumentem, w którym prezentowane są szczegółowe wykresy i dane liczbowe: http://www.personneldecisions.com/uploadedfiles/Case_Studies/PDFs/AmericanExpress.pdf