poniedziałek, 29 listopada 2010

Czym jest e-learning?

e-Learning, w tym jego istotny komponent, jakim jest kształcenie na odległość (distancelearning) z użyciem komputera i sieci globalnej, jest w wielu częściach świata integralnym składnikiem oferty szkoleniowej. Obecność nowych mediów, w tym przede wszystkim technologii informatycznych i Internetu, w szeroko rozumianej edukacji nikogo już dzisiaj nie dziwi.
„Fundamentem naszej działalności jest wiedza. e-Learning Polska to wynik połączenia dostępnych technologii teleinformatycznych z potrzebami rynku. Dla nas, innowacyjność w dużej mierze polega na zastosowaniu rozwiązań znacząco zwiększających efektywność narzędzi, które jednocześnie mają być coraz bardziej intuicyjne dla użytkownika. Inwestycje w nowe rozwiązania stanowią ważny element polityki firmy. Oferujemy naszym klientom szkolenia e-learning, technologie oraz świadczymy usługi konsultingu oraz wsparcia. Dobrze rozumiemy obecne przemiany na rynku, na którym zalew informacji oraz tempo rozwoju świata biznesu, wymuszają ciągłą potrzebę szkolenia pracowników - przekazywania im wiedzy z zakresu nowych wytycznych, przepisów, procedur czy usług/produktów. Kapitał ludzki stanowi obecnie największą wartość dla każdej firmy, ponieważ  to ludzie tworzą firmę, markę, wizerunek i kulturę organizacji – jest to zasób , którego konkurencja nie jest w stanie skopiować. ” - mówi prezes e-Learning Polska Największe wyzwanie naszych czasów, to umiejętność szybkiego uczenia się. Dzięki posiadanej wiedzy możemy szybko odpowiadać na zapotrzebowanie rynku i zmiany w otoczeniu. Elastyczność, to cecha numer jeden w modelu nowoczesnej organizacji, który w zarządzaniu nazywany jest modelem orgaznizacji uczącej się. 
Jak pogodzić ograniczony czas, którego mamy co raz mniej i liczne podróże biznesowe z czasochłonnymi studiami i szkoleniami? Odpowiedzią na te pytania jest e-learning, czyli proces nauczania na odległość za pośrednictwem Internetu.  
E-learning stwarza nowe możliwości prezentacji treści i weryfikacji wiedzy, dlatego jest najlepszą formą edukacyjną, kiedy zależy nam na policzalnych, mierzalnych rezultatach wśród uczestników szkolenia. Możliwość ciągłego wglądu w informacje o postępie nauczania poszczególnych pracowników i grup jest integralną częścią procesu nauczania e-Learningowego. Nowoczesne ujęcie szkolenia pozwala na pozostawienie kwestii czasu oraz miejsca w rękach ucznia, stosując szereg narzędzi kontrolujących i motywujących, by osiągnąć postępy w zakresie obsługi nowych programów komputerowych.