piątek, 31 grudnia 2010

CZY E-LEARNING JEST TRENDY? Trendy światowego biznesu.

Z ogólnoświatowych raportów na temat najnowszych technologi dla biznesu oraz badań dotyczących zjawisk socjologiczno – kulturowych zachodzących w przedsiębiorstwach, wyodrębniono najważniejsze, globalne trendy. Możemy traktować je jako prognozy także dla rynku szkoleń e-learningowych w Polsce, ponieważ edukacja i nowe e-technologie, są obecne we wszystkich dokonujących się przemianach. Trendy wskazują na rosnący popyt na rynku e-szkoleń, a także kierunek rozwoju tej branży. Raport Bersin & Associates czy też dane z ostatniego wydania McKinsey Quarterly są źródłem nowych, ciekawych terminów a także inspiracji dla dydaktyków medialnych e-Learning Polska.
 Na pierwszym miejscu światowych trendów obserwujemy termin, nowy kluczowy czynnik sukcesu: KULTURA UCZENIA SIĘ. Jest to czynnik łączony z innowacyjnością firm - odpowiedzialny za poziom wzrostu i sukces biznesowy w sytuacji, gdy otoczenie współczesnych organizacji charakteryzuje się zmiennością, nieprzewidywalnością, coraz większą niepewnością. Proces globalizacji sprawia, że zacierają się granice między krajami, gospodarkami, przedsiębiorstwami. W takich dynamicznie zmieniających się warunkach podstawową przesłanką szeroko rozumianego przetrwania i rozwoju organizacji jest jej umiejętność do wprowadzania coraz częstszych i radykalniejszych zmian (transformacji organizacji). Wiąże się to nierozerwalnie z umiejętnością uczenia się (nabywania nowych umiejętności, zmiany sposobu myślenia, zmiany zachowania) zarówno jednostek jak i całych organizacji. Wiele światowych marek obecnie wdraża ”kulturę uczenia się” w standardy zarządzania, odnotowując sukcesy, przekładające się na zyski. Nowe potrzeby rynku generują wyzwania dla dostawców.
W e-Learning Polska trzymamy rękę na pulsie i już projektujemy kursy w modelu SOFTWARE-AS-A-SERVICE w skrócie SAAS. Jest to trend technologiczny, który polega na tym, że kupujemy oprogramowanie nie w postaci instalowalnej na komputerze, ale jako dostęp czasowy do programu w sieci. Takie rozwiązanie pozwala uniknąć kosztu zakupu oprogramowania, które szybko się starzeje i korzystać z najlepszych rozwiązań, płacąc za wykorzystany czas.
Budowanie odpowiedniej kultury pozwala na wdrożenie innowacyjnych narzędzi pracy i doskonalenia wiedzy tj. e-learning, dzięki którym w organizacji może tworzyć się grupa zawodowa o nazwie KNOWLEDGE WORKERS. W niedalekiej przyszłości PRACOWNICY WIEDZY mają stać się najliczniejsi i najbardziej poszukiwani.
Na liście zauważalnych trendów znajdziemy także SPADEK JAKOŚCI WYKSZTAŁCENIA, który wywołuje niezykle szybko zmieniające się otoczenie, co sprawia, że zdobyta przez nas wiedza dezaktualizuje się, przyczyną jest także akademicka teoretyczność, nieodpowiadająca potrzebom biznesu. Opisane procesy sprawiają, że firmy wydają znaczne środki na kształcenie nowozatrudnionych pracowników, w tym co raz więcej na e-learning. Trend ten jest z roku na rok co raz silniejszy – sprawia, że e-szkolenia przeżywają swój renesans.