środa, 27 kwietnia 2011

JAK UCZYĆ DOROSŁYCH I ZAPRACOWANYCH?


Adragogika, to dziedzina pedagogiki nastawiona na badanie jak uczą się dorośli ludzie. Informacje zebrane przez naukowców są cenną pomocą dla dydaktyków medialnych, którzy projektują kursy e-learningowe.
Wśród pracowników wyróżniono trzy rodzaje uczenia się. Uczenie
się sztuczne nazywane też pamięciowym, wynikające z tego, że dorośli dobrze zapamiętują nowe wiadomości, które kojarzą z posiadaną wiedzą i które oceniają jako przydatne w pracy. Drugi rodzaj, to uczenie się naturalne podczas rozpatrywania kokretnych przykładów oraz ich rozwiązań. W tym modelu często wykorzystuje się metodę studium przypadku - z angielskiego case study. Ten proces nauczania zdaje się być preferowany przez pracowników, którzy na pierwszym miejscu stawiają możliwość wykorzystania na danym stanowisku zdobytej wiedzy. Ostatni wyróżniony rodzaj, to uczenie racjonalne oprate na poznaniu poprzez działanie i samodzielne poszukiwanie nowych rozwiązań na bazie zdobytej wcześniej wiedzy i doświadczeń.
Ćwiczenia fizyczne pozwalają na zachowanie zdrowia i
witalności ciała, podobnie „ćwiczenie” umysłu pozwala zachować zdolność uczenia się przez całe życie. Pracownicy firm, w których kładzie się nacisk na szkolenia i ogólny rozwój umysłowy, mają szanse skutecznie uczyć się, jeśli posiadają pozytywne doświadczenia edukacyjne i od momentu ukończenia szkoły przez wszystkie lata aktywnie gromadziły wiedzę. Umysł człowieka to pojemnik, do którego możemy włożyć dowolną ilość wiedzy – im więcej tym sprawniej będzie działał i z całą pewnością nie grozi mu przeciążenie. Jednak, bez codziennej stymulacji i wyzwań stopniowo będzie coraz mniej wydajny.
Specjaliści z dziedziny
andragogiki podają prostą receptę na efektywne uczenie dorosłych, a mianowicie wskazują na potrzebę łączenia OPISU, który mówi o tym jak jest, z PRZEPISEM, czyli odpowiedzią na pytanie – co należy zrobić?- i z WYJAŚNIENIEM dlaczego właśnie w ten sposób. Fachowym językiem powiemy, że jest to połączenie wiedzy deklaratywnej z wiedzą procedruralną oraz wyjaśnieniem.
Profesjonalne kursy Elearning Polska.
Kształcenie pracowników z
wieloletnim doświadczeniem, to ogromne wyzwanie i specjalny rodzaj edukacji dorosłych. Osoba, decydująca się na szkolenie ma konkretne cele zawodowe, które muszą zostać osiągnięte – są to: wysoka efektywność, a także skuteczność w działaniu i lepsza wydajność pracy oraz SATYSFAKCJA po zakończonym szkoleniu. Wszystkie te czynniki wpływają na kształt i projekt każdego tworzonego szkolenia, by dorośli i zapracowani chcieli się uczyć.