niedziela, 31 lipca 2011

Czy moja firma potrzebuje szkoleń?

Czy szkolenia e-learning zmienią coś w mojej firmie? Stracę – wydając pieniądze na szkolenia, a może stracę, jeśli nie będę inwestować w edukację pracowników? Niestety, na takie pytania nie ma prostych odpowiedzi, które bez zastrzeżeń i refleksji zaakceptowałby właściciel firmy.
W tym miesiącu Elearning Polska prezentuje kilka pomocnych wskazówek oraz pytań kontrolnych, dotyczących rozwoju Twojej firmy – dzięki nim sam ocenisz, jaką decyzję podjąć.

Jaka jest MISJA Twojej firmy czy też organizacji?


Misja jest generalnym uzasadnieniem racji istnienia i rozwoju. Funkcją zasadniczą misji jest ukierunkowanie przyszłego działania organizacji. Określa ona główne wartości, dla których organizacja została powołana bądź, które realizuje przez swoją działalność. Jest to ogólny cel działania firmy oraz synteza aspiracji społecznych. Często ma odbicie w hasłach marketingowych firmy. Misja, jako wnętrze organizacji odpowiada na następujące pytania:
- Co jest naszym biznesem (domeną)?
- W czym przodujemy?
- Do czego dążymy ?
- Co możemy osiągnąć ?
- Czyje potrzeby zaspokajamy ?
- Co dajemy społeczeństwu ?

Czy odpowiedzi na powyższe pytania napawają Cię zadowoleniem i chcesz utrzymać taką sytuację, czy raczej myślisz o rozwoju lub wiesz, że potrzebujesz przełomu?

Misja rozwojowa – polega na wkomponowaniu w jej treść zarówno elementów określających tożsamość jak i wizji przyszłości firmy. Misja tego rodzaju ma charakter rozwojowy tzn zmierza do podtrzymania ważnych atutów przedsiębiorstwa ale również do wprowadzenia systematycznych zmian korygujących czasem znacząco domeny działania organizacji.
Wizja przełomu – restrukturyzacja – kształtowanie treści wizji przedsiębiorstwa polega na wyrzeczeniu się istotnych elementów historii firmy oraz oparciu się na samej wizji przyszłości całkowicie różnej od stanu wyjściowego. Misja formułowana w taki właśnie sposób ma za zadanie całkowicie zmienić obraz i charakter działalności przedsiębiorstwa inaczej mówiąc ma zmierzać do odcięcia od dotychczasowej stylu działania.
Misja przełomu – ekspansja – wizja ta zawiera w sobie zamiar ekspansji i to prowadzonej na szeroką skalę w nowe dla firmy dziedziny jak i dotychczasowe . Formą wyrażania takiej wizji jest szokująco sformułowany cel nazywany strategiczną intencją - (definiowana jest jako marzenie zawierające duży ładunek uczuciowy stanowiący źródło emocjonalne i intelektualne pracowników).

Co mówi o Twojej firmie jej WIZJA?


Wizja - to uświadomienie sobie wizji przyszłości, wiążących się z działaniem organizacji, czyli jej aspiracje i cele. Inaczej jest to wizerunek przedsiębiorstwa w stosunkowo niedalekiej przyszłości. Wizja stanowi koncepcje intelektualną rozwoju firmy wykreowaną przez lidera organizacji. Powinna ona przedstawiać wynik rozwoju przedsiębiorstwa przy założeniu najlepszym możliwych uwarunkowań, ale nadal być koncepcją osiągalną. Wizja zawiera także przyszły model organizacji i ogólnie określone domeny działania. Jest zatem punktem odniesienia dla planowania strategicznego ważnym składnikiem są także mierniki stopnia osiągnięcia celu w przyszłości. Najbardziej istotnym powodem odwoływania się do wizji jest nadanie znaczenia wykonywanej pracy i pobudzanie w ten sposób motywacji i zaangażowania członków organizacji. W krajach wysoko rozwiniętych w modzie jest zarządzanie przez wizję.
Misja powstaje zazwyczaj później od wizji i być jej odbiciem, stanowi ona, bowiem sposób komunikowania wizji pracownikom i otoczeniu. Kształtowanie wiąże się z uwzględnieniem 2 składników – wizją firmy i tożsamością.

Czy Twoja firma ma TOŻSAMOŚĆ?

Tożsamość – nawiązuje do specyfiki i unikalności organizacji kształtuje jej wizerunek, wyraża się poprzez nazwę, znak firmowy lub produkt, technologię bądź symbole sukcesu, łączące się z daną organizacją. Jest rodzajem wyrazistej formy dającej się łatwo rozpoznać wykazem cech jednoznacznych łatwo postrzeganych. Manifestuje się poprzez różnorodne elementy: pieczęcie firmowe, nagłówki na papierach firmowych, stroje służbowe itp. Tożsamość upowszechnia się poprzez naśladowanie zachowań poprzedników lub obecnych właścicieli.

Jeśli Twoje cele są jeszcze odległe i czujesz, że musisz popracować nad misją-wizją- tożsamością lub potrzebujesz więcej informacji, jak skutecznie zarządzać kadrą i wprowadzać zmiany, to zapraszamy na e-lerningowe szkolenia z zakresu zarządzania.
Pełny spis szkoleń dostępny na naszej stronie www.elearningpolska.pl.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz